Monday, 05/12/2022 - 19:19|
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRÀ CÚ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch tuyển dụng viên chức (Giáo viên) cho các cơ sở mầm non, phổ thông công lập Trà Cú năm 2022

Kế hoạch tuyển dụng viên chức (Giáo viên) cho các cơ sở mầm non, phổ thông công lập Trà Cú năm 2022

Điều kiện đăng ký dự tuyển

          * Điều kiện chung:

         Người đãng ký dự tuyến phải có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đãng ký dự tuyến viên chức:

         Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

         Từ đủ 18 tuổi trở lên.

         Có đon đăng ký dự tuyển (theo mẫu quy định);

         Có lý lịch rõ ràng;

         Có văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch cần tuyển dụng.

         Có phàm chất đạo đức tốt.

         Đủ sức khỏe đế thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

         Người đãng ký dự tuyển viên chức chỉ được đãng ký dự tuyển một nguyện vọng vào một chỉ tiêu chuyên môn tại một trường thuộc huyện Trà Cú có chỉ tiêu tuyến dụng trong cùng một kỳ tuyến dụng. Neu người đãng ký dự tuyển từ 02 chỉ tiêu chuyên môn trở lên, đãng ký dự tuyển từ hai trường trở lên thì Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Trà Cú hủy bỏ việc đãng ký dự tuyển của người đó và không hoàn trả hô sơ dự tuyên.

         Những người sau đây không được đãng ký dự tuyển viên chức:

         - Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

         -Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

          * Điều kiện cụ thế:

         Thí sinh dự tuyển ngạch giáo viên mầm non: Phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở ỉên; có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên mầm non hạng III, có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu sổ trong một số nhiệm vụ cụ thế được giao và các điều kiện khác theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nếu trúng tuyển vào viên chức (Giáo viên mầm non) thì được bổ nhiệm vào hạng thấp nhất (hạng III Mã số v.07.02.26) tại Thong tư số Ol/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập.

         Thí sinh dự tuyển vào ngạch giáo viên tiểu học: Phải có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học hoặc phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc các loại chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm mà các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng đã cấp cho các giáo viên trước ngày 22/5/2021; có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên tiểu học hạng III, có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiểng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao và các điều kiện khác theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nếu trúng tuyển vào viên chức (Giáo viên tiểu học) thì được bố nhiệm vào hạng thấp nhất (hạng III - Mã số v.07.03.29) tại Thông tư sổ 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã sổ, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập.

         Thí sinh dự tuyển vào ngạch giáo viên trung học cơ sở: Phải có băng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở hoặc phải có bàng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc các loại chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm mà các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng đã cấp cho giáo viên trước ngày 22/5/2021; có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên trung học cơ sở hạng III, có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao và các điều kiện khác theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Neu trúng tuyển vào viên chức (Giáo viên trung học cơ sở) thì được bố nhiệm vào hạng thấp nhất (hạng III — Mã so V.07.04.32) tại Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập.

         Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức                    -

         Người đãng ký dự tuyển nộp 01 (một) Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu phiếu đăng ký dự tuyển kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ).

         Ba (03) phong bì được dán tem sẵn và ghi rõ địa chỉ liên lạc để gửi thông bảo có liên quan; 03 ảnh (3x4) ghi rõ họ và tên, năm sinh ở mặt sau.

         Trường hợp các thông tin về đào tạo, bồi dưỡng, đối tượng ưu tiên, điều kiện khác ghi trên Phiếu đăng ký dự tuyển không rỏ hoặc chưa đú cơ sở đe thẩm định thì Hội đồng tuyển dụng thông báo đến người đăng ký dự tuyển bổ sung bản sao vãn bằng, chứng chỉ hoặc hồ sơ có liên quan.

         Phương thức tuyển dụng

         Tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển.

         Chỉ tiêu tuyển dụng

Cẫn cứ số lượng người làm việc phân bổ cho các cấp học mẫu giáo - mầm non, tiểu học và trung học cơ sở năm 2022 của ủy ban nhân dân huyện; tình hình bố trí, sử dụng giáo viên, ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch tuyển dụng 96 (chín mươi sáu) chỉ tiêu giáo viên (Mầm non, Tiếu học, Trung học cơ sở) trong tổng sổ 99 chỉ tiêu chưa sử dụng, đảm bảo trong tổng sổ người làm việc phân bổ cho ba cấp học năm 2022.

         Cụ thể:

         +Giáo viên Mầm non: 22 chỉ tiêu.

         +Giáo viên Tiểu học: 60 chỉ tiêu. Trong đó:

         +Giáo viên Tiểu học (dạy nhiều môn): 17 chỉ tiêu.

         +Giáo viên Tiếng Anh: 08 chỉ tiêu.

         +Giáo viên Tin học: 12 chỉ tiêu.

         +Giáo viên Mĩ thuật: 07 chỉ tiêu.

         +Giáo viên Tiếng Khmer: 02 chỉ tiêu.

         +Giáo viên Âm nhạc: 03 chỉ tiêu.

         +Giáo viên Giáo dục thể chất: 11 chỉ tiêu.

         +Giáo viên Trung học cơ sở: 14 chỉ tiêu. Trong đó:

         +Giáo viên Vật lý: 01 chỉ tiêu.

         +Giáo viên Hóa học: 01 chỉ tiêu.

         +Giáo viên Lịch sử: 01 chỉ tiêu.

         +Giáo viên Địa lý: 01 chỉ tiêu.

         +Giáo viên Tiếng Anh: 01 chỉ tiêu.

         +Giáo viên Tin học: 02 chỉ tiêu.

         +Giáo viên Tiếng Khmer: 05 chỉ tiêu.

         +Giáo viên Âm nhạc: 02 chỉ tiêu.


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 55
Hôm qua : 26
Tháng 12 : 181
Tháng trước : 1.143
Năm 2022 : 12.669
Năm trước : 8.169
Tổng số : 28.723